רשומות

מציג פוסטים מתאריך ספטמבר, 2009

ירושת רבנות באופן שהוא סותר את תקנת הקהילה

ירושת רבנות באופן שהוא סותר את תקנת הקהילה חלק א' כמובטח ביריעות הקודמות, לפנינו שני מכתבים שיצאו מעטו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל (שיום פטירתו חל השבוע) הסובבים והולכים בענין ירושה ברבנות. [1] המכתבים ממוענים לפרנסי העיר רוטרדם במדינת הולנד, בעקבות התנגדות כמה מבני העיר להכתרת רבי אברהם ליפשיץ כרבם, בטענה שיש לו קרובים בין פרנסי העיר, כי תקנה היתה בעיר שאין למנות רב אשר לו קרובים בין פרנסי העיר [2] . וזו השתלשלות הארועים: בשנת תס"ח התקבל רבי שלמה ב"ר מרדכי ליפשיץ, רבה הראשון של העיר האג, לכהן כאב"ד רוטרדם על מקום רבה הקודם רבי יהודה ליב ב"ר אפרים אנטשיל [3] . רבי שלמה ליפשיץ היה מגידולי וגדולי עיר ליסא [4] . בהיותו ברוטרדם התכתב עם גדולי המשיבים בדורו בנידון היתר טלטול בשבת בעירו, על סמך מחיצות הנהר [5] . בשנת ת"ע התעוררה ברוטרדם שאלת עגונה. העגונה היתה תושבת אמשטרדם, והיא קיבלה היתר מבית הדין דשם. תיכף אחר קבלת ההיתר השתדכה עם בן גילה מרוטרדם. האב"ד רבי שלמה עבר על ההיתר, וכנראה שלא נחה דעתו ממנו. הוא פנה אל רב המדינה – רבי דוד אופנהיים, כדת