רשומות

מציג פוסטים מתאריך דצמבר, 2012

מקום הדלקת נר חנוכה

  מקום הדלקת נר חנוכה חלק ב' מקום הדלקת המנורה תלוי ברקעים משתנים. המקום המועדף להניח את המנורה ולפרסם את הנס כלפי בני רשות הרבים, הוא על פתח הבית או בחלון. אבל כשלא ניתן להניחה שם מפני שעת הסכנה, מדליקים אותה בתוך הבית, ופרסום הנס הוא לבני הבית. בזמן הגלות נהגו להניחה ולהדליק בבית, בעיקר בשל פחד מהגויים. השאלה היא כהיום שאין כל כך פחד מהגויים, האם ראוי לחזור למנהג הקדמון. כדי לענות על שאלה זו, יש לנו להתעמק בסוגיה שהיא ביחס לסוגיות אחרות קצרה וקלה, אולם ברבות השנים נעשית קשה ומסובכת. הפלא הוא שכל הסוגיא של נר חנוכה נמצא בשני דפים בגמרא, וכבר בתקופת הראשונים השתרגו ההלכות לאין-ערוך, וק"ו שהספיקות שהועלו בדורות האחרונים, הם פי כמה, ומה נאמר בזמנינו שרבו וגם רבו שיטות ותת-שיטות, המצריכות בעל כשרון לחשבן ולנתח את הסוגיא מראש ועד סוף כדאי להעתיק המסופר על ג"ע רבי שלמה זלמן אוירבוך בנידון: "היה רגיל לומר שבהרבה מהלכות חנוכה בכלל, ובדיני מקום ההדלקה בפרט, אין לנו שרשים מספיקים בסוגיות הגמרא ובדברי הראשונים, והדברים תלויים הרבה בסברא ובאובנתא דלבא, ומדי שנה בשנה התע