רשומות

מציג פוסטים מתאריך אפריל, 2022

משחק הקלפים בחנוכה-תגובת חכמי ישראל לתרבות הפנאי והמשחק-תקנות הקהילות

תמונה
  לעילוי נשמת מורי ורבי דרופתקי דאורייתא רבי שי"ח קנייבסקי זצ"ל,ויהי רצון שיקויים בנו מאמרם ז"ל [מדרש תהלים (קד)] 'כל מי שמתלוה לתלמיד חכם עתיד לשחק עמהם לעולם הבא'.   בעקבות התפשטות משחקי הימורים בתוככי הגיטאות, נעשו ניסיונות להגבלת המשחקים. היו שהגבילו את מרכיבי המשחק, לדוגמה: שמשחק יהיה ללא תמורה כספית, ויש שאף הגבילו בצורה חמורה ביותר, כלומר שלא נתנו שום פתח למשחק, גם לא ביומא דפגרא. ברם, ניסיונות ההגבלה לא נשאו פרי. יצר ההימורים גבר מעל מסכת הסנקציות ואזהרות. לאור זאת, תקנו ראשי הקהילות, תקנות המגבילות את ימי המשחק, וכן להתירו בזמנים מסוימים, לדוגמת חנוכה ושאר יומא דפגרא. בנוסף לכך, קהילות רבות הזהירו את העוברים על התקנה בעונשים כבדים, סנקציות חריפות וגם בגזירות נח"ש. פעמים רבות הקנסות מנוסחים בשפה חריפה ביותר.   מתוך שלל התקנות שאנו חושפים כאן, אפשר לעמוד איך שגדולי ישראל נתנו את לבם ומעייניהם לבסס את חיי התורה של קהילתם. לאור זאת שקדו על תקנות וגזירות שהיו נצרכים לאותו עת וזמן. מעשיהם הגדולים מנצנצים מתוך כתביהם שהשאירו אחריהם. ברבים מהתעודות מת