רשומות

מציג פוסטים מתאריך ינואר, 2022

משחק הקלפים בחנוכה-תגובת חכמי ישראל לתרבות הפנאי והמשחק

תמונה
               תגובת חכמי ישראל לתרבות הפנאי והמשחק            תשובת ראשוני אשכנז וצרפת ל'שבועה שלא אשחוק' שבועה להפסיק עם משחקי הימורים / זהירות מנדרים ומשבועות / נדרים לצורך זירוז קיום המצוות / הנודר לצורך בריאותו / השבועה בספרות הראשונים / גדולי אשכנז וצרפת שדנו בהיתר וביטול שבועה שלא אשחוק   / ריב"א, ר"ת וראב"ד האוסרים / מהר"ם מרוטנבורג ובית מדרשו / הרא"ש ובנו רבי יהודה / דור האחרון לראשוני אשכנז / שאלות שונות בהגדרת הלשון של נדר או שבועה שלא לשחוק / 'גורל' בכלל משחק / סיכום   שבועה להפסיק עם המשחקים   הכוח המפתה והקוסם שבמשחקים לכד ברשותו רבים והביאם לידי דכדוך נפשי ולהידרדרות כלכלית, אשר כשלעצמו הווה 'לקח-טוב' בכדי להישמר להַבָּא לבלתי שב שוב אל קיאו. ברם, הניסיון האישי הוכיח לרבים, כי כעבור זמן קצר שוכחים את החרפה שהביאו על עצמם, ומתפתים לחזור אל פתחי בתי-ההימורים. תופעה קשה זו גרמה לכך שיהודים רבים החליטו לחזק את החלטתם בשבועה – לבלתי שוב אל המשחק. דא עקא, שרבים לא הצליחו לעמוד בפיתויים, ומאונס ושלא ברצונם הכנה, חזרו