רשומות

מציג פוסטים מתאריך מאי, 2011

פולמוס נישואין אזרחיים

  פולמוס "נישואין אזרחיים" חלק ד' והשביע הכהן את האשה (במדבר ה כ). ר' יקום אומר: העובר על לא תחמוד כאילו עובר על עשרת הדברות (פסיקתא רבתי כא יז)   ביריעה הקודמת ראינו באריכות מה את תשובותיהם של חכמי איטליה, שנשלחו בין השנים תקס"ד-תקס"ז אל רבה של טרייסטה - רבי אברהם אליעזר הלוי, בתגובה לרעיון שהעלה להתקין תקנה להפקעת קידושין שלא נעשה כחוק נישואין אזרחיים. בשתי היריעות האחרונות סקרתי בארוכה את הפרשיות הכואבות שגרמו להצעה זו שתעלה. קיימת תשובה נוספת מאחד מחשובי חכמי איטליה בענין זה, אבל היא לא נכתבה בתגובה לפניית אב"ד טרייסטה, אלא הכותב עצמו חישב את הפרצה העלולה להיווצר בעקבות החוק החדש של נישואין אזרחיים ומעצמו העלה את הרעיון של הפקעת קידושין. כוונתי לתשובת רבי מזל-טוב מודינא, תלמידו המובהק של בעל 'זרע אמת' ולימים רבה של מודינא, בהיותו בפאריס בשנת תקס"ו, כאשר השתתף ב'אסיפת המכובדים' שתפקידה היה ללבן את שאלותיו של הקיסר נאפוליון לחברי הסנהדרין שהקים לצרכיו הפוליטיים ובמטרה לקרב את היהודים לתרבות הצרפתית [1] . אחת השאלות הבעייתי

פולמוס נישואין אזרחיים

  פולמוס "נישואין אזרחיים" חלק ג'   שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם (במדבר א ב). לבית אבותם. כדי לייחסן עד שמגיע אצל המשפחות, להודיע שכולם נקיים וכשרים (מדרש הגדול). ביריעה הקודמת עסקנו בפרשייה בענין 'נישואין אזרחיים' שהסעירה את העיר טרייסטה שבאיטליה וכאן נמשיך לפרשייה נוספת שארעה באותו ענין ובאותו מקום, בצירוף גילויי מסמכים חדשים מחכמי איטליה, ביניהם רבי ישמעאל הכהן בעל 'זרע אמת' והחיד"א. רפאל הכהן פריצי, תלמיד-חכם, רופא, פילוסוף ומשכיל [1] , הוא שעמד במרכז פרשייה זו. יראתי להעלות על פרשה זו על הכתב, שכן בעל הדבר היה ת"ח שעמד בשער אל מול הכנסייה, בנוגע לזכויות היהודים והצדקת התלמוד שעמד אז תחת התקפה עזה מצד הכנסייה. אבל כמאמר המשנה 'אל תאמין בעצמך עד יום מותך', נראה שנפל בפח היצר, וכשבא לתאוות עצמו נשתכחה ממנו כל מגמתו והעמיד את קיום הקהילה היהודית בסכנה. להלן אפרט מעט את תולדות חייו, ומניח אני שכל אחד ידון אותו כרצונו. בן ציון רפאל פריצי נולד במנטובה בשנת תקט"ז, ובצעירותו עבר ל