רשומות

מציג פוסטים מתאריך דצמבר, 2011

מילת גוי ובן ישראל שנשא נכרית

  ביריעות האחרונות ראינו שרוב הרבנים דעתם שלמול גוי קטן בכוונה לגיירו, באופן שיתחנך בבית שאינו שומר תורה ומצוות, לא יחול הגירות, היות ואין כאן "זכין לאדם שלא בפניו" אלא חובה הוא ואין תוקף לגיור. ביריעה זו נווכח שיש מגדולי ישראל המעלים אחרת, ושהו אכן "זכות". כמובן שסוגיא זו נוגעת לתורת הנסתר, האם כלפי שמיא עדיף יהודי חילוני, או שמא משמים צווחין למה הבאתם לנו נשמה חוטאת, בשגגה או בזדון. שאלה זו אקטואלי בזמננו בפרט אצל הזוגות שלא נשאו פרי בטן, ומאמצים ילדים מהנכר, ונקלטים למשפחה שאיננה שומרת תורה ומצוות. "לך תתייעץ עם מרן הקדוש מבעלז" בחודש סיון שנת תרפ"ז נשאל רבי מנחם מאניש באב"ד אב"ד טרנפול מחשובי הפוסקים בגליציה , וחסיד נלהב של אדמור"י בעלז, מאת חתן אחיו -רבי אברהם מרדכי אשכנזי אב"ד וואריז  בנדון כזה, והשואל כבר הקדימו בכך שהרי כל היתר של גירות קטנים הוא בגין "זכין לו" ואילו כאן "כיון שברור הדבר יעבור [על] כל התורה על פי החינוך שיחנכו אותו אביו ואמו, אם-כן אין זה זכות אלא חובה". שהרי כעת הוא בגדר גוי, ואנחנו רוצ