רשומות

מציג פוסטים מתאריך מאי, 2023

הילולת רמח"ל כ"ו אייר, חלק ב'

תמונה
מבוא איגרת זו היא מענה לשאלת רבו רבי בנימין כהן מה היא סיבת מכאוביו. תולדות הנמען רבי בנימין הכהן.   רבי בנימין כהן, בחיר תלמידיו של הרמ"ז, נולד בשנת תי"א, ובטרם מלאו לו עשרים שנה   כבר הגה בסתרי תורה. בשנת ת"ל ביקש הרמ"ז לעלות לא"י [1] , אלא שרצונו להמשיך וללמד את שני תלמידיו, וגם קהילת וויניציאה שרצתה להמשיך ולינוק תורה מרבה, שני דברים אלו עכבו ממנו לעלות לא"י, כפי שכתב בניסוח לבבי לשני תלמידיו האהובים, באיגרות מב' בחשון תל"א [2] . משלא עלה בידו ביקש להעמיד לו חבורה של תלמידים מובחרים ולהכניסם לפני ולפנים בחכמת האר"י. עיקר דעתו הייתה על הרב"ך ועל ר' אברהם רוויגו [3] . בתחילת שנת תל"א שלח מכתב לרב"ך קריאה לבוא אליו לוויניציאה ולהיכנס לסוד לימודיו ודרכיו: "ואם רוח ה' בך נושבה, ותשוקת החכמה בלבך תחובה, הנה נא העיר הזאת קרובה. בא ברוך ה' בנחת ובשובה, ועלי להטיב לך ביד רחבה, לרבות חכמה ברבות ישיבה, בשום לילות כימים קימה בזמן שכיבה.." [4] . תיכף ומיד ארז רב"ך את חפציו ויצא לדרכו והגיע לוויניציאה ביו